Webbutveckling

Vi hjälper dig med webbutvecklingen, oavsett om du vill förändra en befintlig hemsida till

att passa bättre för dina nya visioner, eller om du helt enkelt vill se till att

den befintliga hemsidan fungerar så bra som möjligt.

WEBBUTVECKLING

Att skapa en hemsida handlar inte bara om design och bra content. Den måste också vara flexibel och dynamisk och utvecklas i takt med att din verksamhet utvecklas och förändras. För att kunna skapa en hemsida som är stabil, men som också har utvecklingspotential, krävs erfarenhet och bred kompetens inom området. Det är där vi på Advisory kommer in i bilden. Våra kunniga medarbetare skapar en hemsida åt dig som inte bara fungerar väl i dagens verksamhet och för de mål du vill uppnå just nu, utan som också tillåter vidareutveckling och förändring på ett smidigt och intuitivt sätt. Vi kan hjälpa dig med webbutveckling om du vill skapa en ny inriktning för hemsidan, eller om du vill rätta till problem med din befintliga hemsida. Kanske har du en gammal hemsida som känns statisk och svår att navigera? Låt oss då hjälpa dig att förädla den idé som du ursprungligen hade. Det kan också vara så att vissa funktioner har gått förlorade eller att vissa saker helt enkelt inte längre fungerar. Då kan vi gå igenom din hemsida från grunden, korrigera det som behövs och vid behov implementera nya funktioner som bättre motsvarar de krav din verksamhet står inför idag.

Hemsidor – referenser

4

HEMSIDA OCH WEBSHOP - KRONFÖNSTER

Kronfönster behövde en ny hemsida som gick i linje med företagets affärsmål och vision. En helt ny hemsida byggdes med en omfattande webbshop med enkla flöden, som laddar snabbt och är smidig att uppdatera.

5

HEMSIDA - XO DANCE ACADEMY

Xo Dance Academy behövde en logotyp och en hemsida till deras nya dansstudio. En kreativ hemsida ,ed unik design skapades för att återspegla deras unika, moderna utbud.

4

HEMSIDA - STENS CHARK

Stens Chark är ett charkuteri i Åseda som levererar några av Sveriges allra bästa och finaste charkprodukter. En ny hemsida gjordes för att underlätta för företaget att nå ut med information om produkter och tjänster.

5

HEMSIDA - WÄXJÖ PLÅT & MONTAGE

Tillsammans med Wäxjö Plåt & Montage har vi tagit fram en ny hemsida. Den är modern, personlig och med en enkelt struktur. Detta för att ge besökaren den rätta känslan och skapa enkelhet för kunder att hitta den information de söker. 

VÅR ERFARENHET OCH ERA VISIONER

Vi underlättar också för dig att på ett smidigt och enkelt sätt administrera många av funktionerna på hemsidan själv, något som gör det lättare att upprätthålla en dynamisk hemsida som är uppdaterad och aktuell. Det minskar också risken för driftstopp och fel. Vi hjälper dig med både webbdesign, webbutveckling och alla steg som ingår i dessa processer. Med vår erfarenhet och era visioner om framtiden kan vi tillsammans ska en webbnärvaro som fungerar lika väl för din verksamhet idag som i framtiden. Vi hjälper dig med webbutvecklingen, oavsett om du vill förändra en befintlig hemsida till att passa bättre för dina nya visioner, eller om du helt enkelt vill se till att den befintliga hemsidan fungerar så bra som möjligt.

KRISTOFFER TIPSAR

- Tekniker på Advisory

Vi frågar vår kollega Kristoffer - Har du några tips eller råd hur man ska tänka kring utveckling av sin webbplats?

”Jag tycker att man skall ha i åtanke att det ofta kan vara betydligt knepigare att implementera saker än att tänka ut dem. Det är ofta många rörliga delar som kan påverkas av till synes små förändringar. En knapp är sällan bara en knapp så att säga, den skall ju göra något också, något som inte alltid syns men kan ha en stor påverkan. 

Så ett värdefullt tips är - ha inte för bråttom. Saker tar ofta längre tid än man först tror, vissa problem som kan uppstå är svåra att förutse och något man får lösa när man väl stöter på dem. Fundera på om det är något annat som påverkas av det som skall implementeras. Det är inte helt sällan saker man vill ändra på skapar en slags kedjereaktion och i själva verket blir till flera saker man måste ändra på. Formulera ert problem så tydligt och exakt ni bara kan. Ju tydligare ni kan beskriva ert problem desto lättare blir det att hitta en konkret lösning på det.

Diskutera, skriv, rita eller vilket som passar er bäst. Vad exakt är problemet ni vill lösa?”